Ver: 0.70
Разширено търсене
 
Начална
 
Списък нови артикули
Списък дадени артикули
Списък на всички (по име)
Списък на всички (по автор)
Списък нови артикули
Пореден номер 1512
Заглавие Димитър Михалчев: любов срещу расизъм
Автор Димитър Цацов
Година на издаване 2018-01-01
Добавен 2018-11-29   Тип книга   Наличен 1  
Местоположение III/5
Категория >Обща Философия
  >
  >
Издател Авангард Прима
Оригинална библиотека Фонд К
 
Пореден номер 1513
Заглавие Възхищението от битието
Автор Димитър Цацов
Година на издаване 2018-01-01
Добавен 2018-11-29   Тип книга   Наличен 1  
Местоположение III/5
Категория >Обща Философия
  >
  >
Издател Авангард Прима
Оригинална библиотека Фонд К
 
Пореден номер 1514
Заглавие Богословското творчество на професор Иван Панчовски и духовно-просветната традиция на Българската православна църква
Автор сборник
Година на издаване 2018-01-01
Добавен 2018-11-29   Тип книга   Наличен 1  
Местоположение II/3
Категория >Обща Философия
  >
  >
Издател Университетско издателство "Св. Климент Охридски"
Оригинална библиотека Фонд К
 
Пореден номер 1515
Заглавие Kant-Studien 2018 Band 109 Heft 3
Автор
Година на издаване 2018-01-01
Добавен 2018-11-29   Тип списание   Наличен 1  
Местоположение I/2
Категория >Немски идеализъм
  >Обща Философия
  >
Издател
Оригинална библиотека Фонд К
 
Пореден номер 1511
Заглавие In verbo autem tuo, Domine Auf dein Wort hin, Herr
Автор
Година на издаване 2018-01-01
Добавен 2018-11-05   Тип книга   Наличен 1  
Местоположение II/3
Категория >Религия
  >
  >
Издател Ferdinand Schӧningh
Оригинална библиотека Фонд К
 
Copyright © 2004 Daniele Antoniazzi
Copyright © 2006 Mladen Radev