Ver: 0.70
Разширено търсене
 
Начална
 
Списък нови артикули
Списък дадени артикули
Списък на всички (по име)
Списък на всички (по автор)
Списък нови артикули
Пореден номер 1507
Заглавие Philosophy and the science of health
Автор Gergana Apostolova
Година на издаване 2018-01-01
Добавен 2018-02-12   Тип книга   Наличен 1  
Местоположение III/4
Категория >Обща Философия
  >
  >
Издател Pi Ar Vi - refresh vision
Оригинална библиотека Фонд К
 
Пореден номер 1506
Заглавие Философски алтернативи 6 / 2017
Автор
Година на издаване 2017-01-01
Добавен 2018-02-05   Тип списание   Наличен 1  
Местоположение III/3
Категория >Обща Философия
  >
  >
Издател
Оригинална библиотека Фонд К
 
Пореден номер 1505
Заглавие Култура и критика, литературно-критически зигзаги
Автор Сборник, съставител Албена Вачева
Година на издаване 2002-01-01
Добавен 2018-01-17   Тип книга   Наличен 1  
Местоположение III/5
Категория >Български език
  >Изкуство
  >
Издател Университетско издателство "Неофит Рилски"
Оригинална библиотека Фонд К
 
Пореден номер 1504
Заглавие KANT-STUDIEN, Band 107,Heft 1, 2016
Автор
Година на издаване 2016-01-01
Добавен 2017-11-13   Тип списание   Наличен 1  
Местоположение I/2
Категория >Кант
  >
  >
Издател
Оригинална библиотека Фонд К
 
Пореден номер 1503
Заглавие Kant-Studien 2017 Band 108 Heft 3
Автор
Година на издаване 2017-01-01
Добавен 2017-10-23   Тип списание   Наличен 2  
Местоположение I/2
Категория >Немски идеализъм
  >
  >
Издател
Оригинална библиотека Фонд К
 
Copyright © 2004 Daniele Antoniazzi
Copyright © 2006 Mladen Radev